ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ УРАНА В МИРЕ И В КАЗАХСТАНЕ

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ УРАНА В МИРЕ И В КАЗАХСТАНЕ

Бериккараев А., Балтабаев А., Тилеуберди Е. Әл-фараби атындағы қазақ ұлттық университеті   Аннотация В работе рассматрена тенденция развития добычи урана в мире и в Казахстане. Запасы урановых месторождений страны составляют 1,5 млн т, из которых 1,3 т урана пригодны для извлечения методом скважинно-подземного выщелачивания.   Ключевые слова: Уран, рудник, добыча, выщелачивания, урансодержащая руда.   Введение […]

Қоғамның ақпараттануы жағдайында  тарихи-мәдени мұраны сақтау мен дәріптеудің ерекшеліктері

Қоғамның ақпараттануы жағдайында тарихи-мәдени мұраны сақтау мен дәріптеудің ерекшеліктері

Асылбеков Қ.М. Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің ғылыми қызметкері Қоғамының ақпараттану жағдайында қоғамының қызмет етуі түбегейлі өзгерістерге ұшырауда. Қоғамның экономикалық, әлеуметтік, рухани және мәдени салалары жаңа келбетке, ерекшеліктерге ие болып келе жатыр. Күнделікті өмірдің барған сайын күрделене түсуі, мәдени мұра түсінігін де кеңейтті. Ақпараттық қоғам жағдайында тарихи-мәдени мұраға байланысты жаңа тұжырымдамалар мен теориялардың қажеттілігі саланы дамытудың […]

ҚазҰУ студенттерінің халықаралық байланысы артуда

Мөлдір Өскенбай, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Универсиеті тарих, археология және этнология факультеті Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы Қоғамның дамуын білімсіз, ғылымсыз елестетудің өзі мүмкін емес. Сондықтан болар, алысты болжаған мемлекет басшысы Н.Назарбаев білім мен ғылымға ерекше көңіл бөліп отыр. Халыққа Жолдауында “…бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет” деген […]

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – елімнің мақтанышы

Байғара Алдияр, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультетінің 1-курс студенті  Мен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультетінің тюркология мамандығында оқимын. Мектепте жүрген кезімде ҚазҰУ-ға түсу армандарымның бірі болатын. Міне, сол арманым да орындалды. Шынында да, арман боларлықтай атына заты сай әсем қалашық менің жүрегімді бірден жаулап алды. Өз білімі мен дарынына сенетін көңілді […]

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – білімнің алтын кеніші

Дәлелxан Алми, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті шығыстану факультетінің 1-курс студенті    Мен Қытайда туып өскен қытай азаматымын. Кішкентайымнан Қытайда өсіп, білім алдым. Қытай мектебін бітіріп, Қазакстанға жоғары білім алуға келдім. Мұндағы басты мақсатым – өз еліме оралып, ана тілімде сөйлеп, қазақ деген халқыма қызмет еткім келді. Қытайда жүргенде қазақ тілінде көп сөйлеуге мүмкіндік жоқ, үйде ата-анам қазақша сөйлеттіреді. […]

ҚазҰУ-дың студенті болғаныма мақтанамын

Құдайбергенова Алтынай, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті шығыстану факультетінің 1-курс студенті   Мен Алматы қаласында туып өстім. Мектепте жоғарғы сынып оқыған кезімнен бастап Қазақстандағы ең беделді жоғарғы оқу орындарының бірі — әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түсуді армандадым. Бұл арманға деген бірінші қадамдарым, әрине, мектепте үздік оқып, Ұлттық Бірыңғай Тестті тапсыру болды. Алайда мемлекеттік грант конкурсын өте […]

ҚазҰУ – қара шаңырағым

Хасенова Ақмарал, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ шығыстану факультетінің 1-курс студенті  Əрбір студенттің арманына айналған әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 1934 жылы негізі қаланды. Бұл университет өзінің қатарына 14 факультетті жинайды. Əрбір факультеті өзіндік иірімімен жұмыс жасауда. Соның ішінде, мен шығыстану факультетінің шетел филологиясы араб бөлімінде білім алудамын. Шығыстану факультетіне өз қалауыммен, ҰБТ-да ағылшын пəнін таңдай отыра […]

Al-Farabi Smart University

Ulan Roza, 1st year student of KazNU named al-Farabi  My name is Ulan Roza. I am a student of Al-Farabi Kazakh National University. Al-Farabi University is one of the best universities in Kazakhstan and it means our students are also the best. When you walk into our university, you will be surprised by the beautiful, […]

Пәнді қызықты өткізуде қолданылатын 3 бағдарлама

Өскенбай Мөлдір Әділбекқызы, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Тарих, археология және этнология факультеті, Қазақстан тарихы кафедрасының оқытушысы. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – білім беру бағдарламаларын меңгеру үшін жағдайлар жасау керек» деп көрсетілген.[1] Солардың бірі білім беруді ақпараттандыру, интерактивтендіру. Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы […]

MODERN EDUCATION: DISTANCE LEARNING AND IT’S DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN

MODERN EDUCATION: DISTANCE LEARNING AND IT’S DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN

Oskenbay M.A. Postgraduate at the Department of History of Kazakhstan Al-Farabi Kazakh National University According to Wikipedia’s definition distance education or distance learning is a mode of delivering education and instruction, often on an individual basis, to students who are not physically present in a traditional setting such as a classroom. Distance learning provides «access […]

The Role of the Numerals in the English language Word-Formation

Azhibekova Gulnara Candidate of Philological Sciences, Senior Lecturer   Abstract: This article considers the word-formative possibilities of numerals in the English language, in particular, what parts of speech are formed with the participation of numerals and what their morphological structure is. Keywords: Word formation, numerals, parts of speech, derivative G. Dzh. Azhibekova The Role of […]

Currently performing arts and society

Irena Žantovská Ph.D., theater director, university lecturer — College of International and Public Relations Prague, Czech Republic Abstract: This text deals with relation of performing arts to spectator in correlation with contemporary world; with state of social cohesion and with orientation towards values shaping public discourse. Key words: audience, dramatic theme, society, theatre Keywords: contemporary […]

НАПРАВЛЕНИЕ: Культурология
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: , , , Комментариев нет
Исследование эффективности технологии вибромеханической релаксации остаточных напряжений

Исследование эффективности технологии вибромеханической релаксации остаточных напряжений

Балтаев Тимур Асхатович Магистр, Преподаватель кафедры «Нефтегазовое дело и технология машиностроения», Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана Королёв Альберт Викторович Профессор, Доктор технических наук, Профессор кафедры «Технология машиностроения», Саратовский государственный технический университет им. Ю. А. Гагарина Нариков Канат Амангельдиевич Кандидат технических наук, , Заведующий кафедры, Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана Вдовин Артем Владимирович Западно-Казахстанский […]

The vocational guidance work of teacher-psychologist for high school students

The vocational guidance work of teacher-psychologist for high school students

Shaizadayeva Aidana graduate student Mukasheva Anar doctor of education, professor Abstract: The article is devoted to the problem of vocational guidance of senior class studying in profession-orientated school. The author of the article emphasized that the main task of the educational psychologist is the right organization of vocational guidance work with senior class studying in […]

«Махаббат қызық – мол жылдар» шығармашылығындағы әйел бейнесінің тәрбиелік әлеуеті

«Махаббат қызық – мол жылдар» шығармашылығындағы әйел бейнесінің тәрбиелік әлеуеті

Джамбозова Айсулу Кулчабековна Магистрант, Магистрант, , Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Шағырбаева Меңтай Доғдырбайқызы п.ғ.к., доцент, , , Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті   Educator potential of character of women in work «Years of gladness and love» Аннотация Произведение выдающегося писателя Азильхана Нуршаихова «Годы радости и любви» является одним из книг проекта КазНУ им. Аль-Фараби […]

Оңтүстік Кореядағы мультикультурализм саясаты тұрғысынан ағылшын тілінің корей қоғамындағы алатын орны

Оңтүстік Кореядағы мультикультурализм саясаты тұрғысынан ағылшын тілінің корей қоғамындағы алатын орны

Теңізбаева Мақпал Жұмаханқызы магистрант, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Шығыстану факультеті Аринова Маржан Сериковна The role of English language in Korean society in the context of South Korea’s multiculturalism policy Бұл мақалада қазіргі кездегі Оңтүстік Кореядағы демографиялық және саяси-әлеуметтік өзгерістерден кейін шетелдіктер мен еңбек мигранттарының көптеп келуі мен жалпы қазіргі кездегі Оңтүстік Кореядағы мультикультурализм саясаты мен қоғамдық […]

Theatre as an image of today

Theatre as an image of today

Žantovská Irena Ph.D., Open European Academy of Economics and Politics Prague Abstract: This text deals with relation of performing arts to spectator in correlation with contemporary world; with state of social cohesion and with orientation towards values shaping public discourse. Keywords: audience, dramatic theme, society, theatre One of burning issues of contemporary discussion on the […]

Charity seen through numbers

Žantovský Petr Ph.D., Associate Professor, University of Economics Prague, Czech Republic Abstract: The article deals with economic dimension of functioning of so-called non-profit organizations engaged in the Czech Republic with aid to refugees from countries in Asia and Africa. It documents, that the vast majority of funds used by these organizations for their activities is […]

Қамыстыбас көлінде емдік туризмді дамыту шаралары

Қамыстыбас көлінде емдік туризмді дамыту шаралары

Өмірзақов Саян Еркінұлы 2 курс cтуденті, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Towards the development of tourism in the Lake Kamystybas Адамдардың денсаулығын сақтау және күшейту, олардың еңбекке деген ынтасын арттыру – бұл әр мемлекеттің, әлеуметті саясаттың міндеті, олардың шешуі туризмнің басты рөлі болады. Ал Қамыстыбас көлі – жағажайлық туризмімен қатар, емдік мақсатта Қазақстан Республикасының экономикасына […]

ӨНЕРКӘСІПТІК МИКРООРГАНИЗМДЕРДІҢ КОЛЛЕКЦИЯЛЫҚ КУЛЬТУРАЛАРЫН ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ МЕНШІК РЕТІНДЕ БАҒАЛАУ

Есқараева Ақерке Әділханқызы Микроорганизмдер орталық мұражайының инженері, «Республикалық микроорганизмдер коллекциясы» РМК Ергебаева Раушан Қанатқызы Микроорганизмдер орталық мұражайының инженері, «Республикалық микроорганизмдер коллекциясы» РМК Шуменова Назымгүл Жолдасқызы Микроорганизмдер орталық мұражайының лаборанты, «Республикалық микроорганизмдер коллекциясы» РМК Закарья Күнсұлу Дальтонқызы биология ғылымының докторы, доцент, Бас директордың ғылым жөніндегі орынбасары, «Республикалық микроорганизмдер коллекциясы» РМК Evaluation of collection cultures of Industrial […]

ВНЕДРЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «KORGAU» КАК ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНЕДРЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «KORGAU» КАК ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Саметова Ф.Т., профессор Академии Кайнар Оскенбаев А.А., директор Института инновационных технологий Алматы, Казахстан ВВЕДЕНИЕ До недавнего времени и в теории, и на практике в области обеспечения безопасности государств основное внимание уделялось ее военной составляющей. Сегодня уже стала очевидной ограниченность данного подхода, так как научно-техническая революция привела к созданию информационного общества, в котором информация является главным […]

Ағылшын тілінің корей қоғамына енуі және таралуы

Теңізбаева Мақпал Жұмаханқызы Магистрант, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Құттымұратова Индира Асқарқызы 4-курс студенті, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ The spread of English into Korean society Бүгінде бүкіл халық болып «әлемді біріктірген бір универсалды тіл табылды ғой» деп қуанып, жар салып жатқан жайымыз бар. Тарихтан белгілі әр кезеңде әр түрлі тіл өз үстемдігін орнатып келеді. Мәселен, баршамызға белгілі ерте […]

Open technologies and their impact on education (not only in the arts)

Open technologies and their impact on education (not only in the arts)

Kosmaly Peter Jan Mgr., PhDr., PhD., College of International and Public Relations Prague — lecturer Abstract: In this article there is introduced the issue of electronic massive open online and certified education within one virtual multiversity. Nowadays the online education expands worldwide and every community engaged in education is challenged to implement and utilize online […]

THE USAGE OF L1 IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE AND TRANSLATION

Mukhametkaliyeva Gulnar PhD, professor of Kazakh National Technical University after K.I.Satpayev Myrzabayeva Ayzhan Master of linguistics, teacher of Kazakh National Technical University after K.I.Satpayev Abstract: This article will describe some of the points about attitudes, motivation, and language learning; it will look at the historical background of the topic about the significance of using and […]

Жыл және тәулік мезгілдерін анықтаудағы планета атауларын қолдану

Жыл және тәулік мезгілдерін анықтаудағы планета атауларын қолдану

Бикадамова Анар Куангановна магистрант, Қайнар университеті Using the names of the planets to determine the time of concepts year and day Кез келген халықтың уақытты анықтауда қолданған түсінікті де ыңғайлы түсіндірмелері бар. Оны дәлелдейтін көптеген мысалдар да баршылық екені баршамызға аян. Түйін сөздер: Жыл, тәулік, уақыт өлшемдері, планета атаулары «Тіл шынайы өмірдің уақытын білдіру үшін нақты […]

Лингвокультурологический подход в обучении иностранному языку в высшей школе

Лингвокультурологический подход в обучении иностранному языку в высшей школе

Куратова Ольга Анатольевна кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков, Университет иностранных языков и деловой карьеры LINGUO-CULTURAL APPROACH IN TEACHING FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL В данной статье отмечено, что лингвокультурологический подход в процессе обучения иностранному языку в высшей школе должен ориентироваться на конечные результаты всего процесса вузовской иноязычной подготовки в ходе реализации концепции […]

Conference on know-how in non-formal education in the arts

Conference on know-how in non-formal education in the arts

Kosmaly Peter Jan PhDr., PhD., College of International and Public Relations Prague — lecturer Abstract: The international conference “Innovations and management of non-formal education in the fields of arts and science” took place in the Center for contemporary art – DOX, in Prague, Czech Republic, on the 27th and 28th of October. The conference was […]

RUSSIFICATION POLICY OF THE TSARISM IN EDUCATION OF NON-RUSSIAN PEOPLES

RUSSIFICATION POLICY OF THE TSARISM IN EDUCATION OF NON-RUSSIAN PEOPLES

Sadvokassova Zakish with the L.N. Gumilev, Eurasian National University, Astana, Kazakhstan as a professor, doctor of Historical Sciences. (phone: +7 (702) 314 3509; e-mail: tungatar-k@mail.ru) Abstract: In the modern period, when the former Soviet republics got independence, historians start researching widely about Russian tsarist colonial policy in the XIX — early XX centuries. Someone highlight […]

Снижение ресурсоэнергоемкости конвертерного производства стали

Снижение ресурсоэнергоемкости конвертерного производства стали

DECLINE ENERGY INTENSITY RESOURCE OF CONVERTER STEEL PRODUCTION Summary This article focuses on improving safety and reduction of environmental resources in the production of steel in oxygen converters. The problems of thermal and physicochemical properties of dust emissions when converting the phosphorus cast irons. Key words: oxygen converter steel slag, cast irons, converting, safety. Снижение […]

ОЗОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК РЕАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ  ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

ОЗОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК РЕАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ

OZONIC TECHNOLOGY AS REAL RESERVE OF NATURAL RESOURCES Summary In this paper, a detailed description of the scheme of the source of high voltage pulses supplied to ozoning cells. Based on this scheme is designed ozone generator, which can be used for ozone air quality in industrial premises. Key words: озон, высокочастотный импульс, генератор озона. […]

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИАРАЛЬСКОГО РЕГИОНА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРИАРАЛЬСКОГО РЕГИОНА КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ПЕРЕХОДА К «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКЕ

REVIVAL OF THE ARAL SEA REGION OF LIGHT INDUSTRY AS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF TRANSITION TO A «GREEN» ECONOMY Summary This article discusses the problems of transition «green economy» in the sphere of light industry. A brief characterization of the current situation of light industry of Kazakhstan. Article significant vnamanie paid to the state […]

ҚАЗАҚ, ОРЫС ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ  «ЖҮРЕК» КОНЦЕПТІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

ҚАЗАҚ, ОРЫС ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ «ЖҮРЕК» КОНЦЕПТІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

THE PECULIARITIES OF CONCEPT «HEART» IN KAZAKH, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES Summary It is considered the similar and peculiarities of concept «heart» in the language picture world and the language units are divided into the following lexical-semantic groups, such as «fear», «sadness», «emotion», «love», «mood», «kindness» in Kazakh, Russian and English languages. The language units […]

ТІЛДІК САНА ЖӘНЕ ИНТЕЛЛЕКТІНІ  ҚАЛЫПТАСТЫРУДА КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

ТІЛДІК САНА ЖӘНЕ ИНТЕЛЛЕКТІНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА КОНЦЕПТІЛЕРДІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

PSYCHOLINGUISTIC BASES OF FORMATION OF CONCEPTS OF LANGUAGE CONSCIOUSNESS AND INTELLECT (Psychological Sciences) Summary In this article is considered formation of psycholinguistic bases of mental units. Discussed the digital and qualitative conclusion of associative experiment. Carried out discussion of concepts psyche and speaking. Discussed the kernel and sphere of concept. Key words: language consciousness, associate, […]

ИНСТИТУТ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИНСТИТУТ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ НОРМ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE INSTITUTE OF INCENTIVE NORMS IN THE CRIMINAL LAW OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN Summary The article focuses on the evolution of the Institute of incentive norms in the criminal law of the Republic of Kazakhstan. The definition of incentive norms is provided, the article concludes that these norms are independent kind of the criminal […]

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТРАНЫ КАК ОСНОВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT OF THE COUNTRY AS A BASE PERFORMANCE EVALUATION CONDUCTED SOCIO-ECONOMIC POLICY Summary This article discusses the current state of human capital, the positive and negative aspects of existing state of socio-economic policy and suggests ways to improve it based on a conceptual approach. Key words: Standard of living, human capital, concept development. […]

САЯСИ КЕҢЕС БЕРУ: ДАМУ ТАРИХЫ

САЯСИ КЕҢЕС БЕРУ: ДАМУ ТАРИХЫ

POLITICAL CONSULTATION: DEVELOPMENT HISTORY Summary In this article investigated the history of emergence of political consulting. Shamans. priests, astrologers, philosophers, the akyns and zhyraus are considered as founders of consultation. Key words: shaman, priest, astrologer, philosopher, akyn, zhyrau. САЯСИ КЕҢЕС БЕРУ: ДАМУ ТАРИХЫ Насимов Мұрат Өрленбайұлы саяси ғылымдарының кандидаты, тәрбие жұмысы және халықаралық байланыстар жөніндегі […]

СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНО-КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ КАК ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ

SOCIAL COGNITIVE DEFICIT AS A PHENOMENON OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL VICTIMOLOGY Summary In this article the author reveals the social — cognitive deficits as a phenomenon of social — psychological victimology. The results of the analysis of research on the socio-cognitive deficits in Pavlodar students with a gender perspective are given as well. Key words: […]

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REALIZATION OF LANGUAGE POLITICS ARE IN THE CAPITAL OF KAZAKHSTAN: SOCIOLOGICAL ANALYSIS Summary In present work are presented results of the empirical sociological research of the realization of the state language politics in modern Kazakhstan society, carried out by sociologist group under the scientific management of the author in Astana city. […]

КАК НАМ РЕАНИМИРОВАТЬ ВУЗОВСКУЮ НАУКУ

КАК НАМ РЕАНИМИРОВАТЬ ВУЗОВСКУЮ НАУКУ

HOW DO WE REVIVE SCIENCE IN HIGHER EDUCATION Summary The author questions the current approach to the formation of the higher school educational programs, as not meeting the mission of higher education. The methods of formation of educational programs focused on the development of cognitive activity and the formation of research skills in high school. […]

ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СИСТЕМЫ НАССР

ВОПРОСЫ ПО ВНЕДРЕНИЮ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СИСТЕМЫ НАССР

ISSUES ON IMPLEMENTATION OF SYSTEM HACCP IN THE ENTERPRISES OF REPUBLIC OF KAZAKHSTAN   Summary The article deals with problem points of implementation of “Systems of safety management of food and food raw material” against international standards ISO and HACCP – Наzаrd Аnаlysis and Critical Control Роints in branch of production and processing of agricultural […]

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА СМЕСИ ГАЗА С КАПЛЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ МАССООБМЕННОГО АППАРАТА  СО СПИРАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПЕРЕНОСА СМЕСИ ГАЗА С КАПЛЯМИ В КОНТАКТНОЙ ЗОНЕ МАССООБМЕННОГО АППАРАТА СО СПИРАЛЬНЫМИ НАСАДКАМИ

MATHEMATICAL MODEL OF THE GAS MIXTURE WITH DROPS IN THE CONTACT ZONE OF THE MASS TRANSFER UNIT WITH HELICES  Summary This article presents the results of mathematical modeling of transport of the gas mixture with drops in the contact zone with the mass-transfer apparatus helices. To simplify the model made certain assumptions and limitations. To […]

METHODS OF ORGANIZATIONAL CULTURE MAINTENANCE

Dabyltaeva R.E., University of foreign languages and business career Kasumova R.S., Almaty Technological University Yerkinbekova M.A., Kainar University Sametova F.T., Kainar University This theme is highly topical because efficiently working establishment is one whose managers and staff understand necessity of organizational culture maintenance. To be more precise one should discuss such things as what philosophy […]

«ЛИД» қалай құрылады?

«ЛИД» қалай құрылады?

Сердәлі Бекжігіт Кенжебекұлы филология ғылымдарының кандидаты, доцент, кафедра меңгерушісі, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті HOW TO BUILD «LEAD»?           Кез-келген тәжірибелі журналист қолында бар мәліметтер негізінде 10-15 минутта заметка түріндегі қысқа ақпаратты шапшаң әзірлеу үшін жаңалықтың негізгі түйінін құрайтын «лид»-ке (ағыл. lead — бастау) сүйенеді. Лид – қысқа хабардағы ең бірінші сөйлем, […]

Implementation of computer-based technologies into foreign language teaching process

Implementation of computer-based technologies into foreign language teaching process

Golovchun Aleftina candidate of science, docent, Kazakh Ablai khan university of international relations and world languages   Abstract: Nowadays, in the world of widely developing cross-cultural interactions and rapidly changing demands of global labor-market, foreign language teaching and learning has taken a special role not only in school education but also in everyday life. Cognitive Lingua-Cultural Methodology […]

Пространство как когнитивная категория

Пространство как когнитивная категория

Саметова Фаузия Толеушайховна кандидат филологических наук, проректор по учебной работе, университет Кайнар SPACE AS A COGNITIVE CATEGORY Пространство как когнитивная категория представляет переосмысленный образ действительности, сформировавшийся в результате процессов категоризации и концептуализации, отражающий как общие, так и индивидуальные закономерности восприятия, понимания и представления мира. Ключевые слова: пространство, когнитивная категория, картина мира Пространство – одна из основных […]

Tamim ibn Bahr’s Journey to the Uyghurs

Tamim ibn Bahr’s Journey to the Uyghurs

Oskenbay Moldir, Postgraduate at the Department of History of Kazakhstan Al-Farabi Kazakh National University Iskakova Galiya, PhD, Lecturer at the department of History of Kazakhstan Al-Farabi Kazakh National University Abstract: One of the main and most tempting problems for a student of Arab geographers is the analysis of their excursions into the little-explored regions on […]

Атрибуты SUID и SGID как основы управления UNIX-подобными операционными системами

Атрибуты SUID и SGID как основы управления UNIX-подобными операционными системами

Токпанова Камиля Еркиновна Доктор технических наук, профессор кафедры ЭД и ИС, университет Кайнар Оскенбаев Алмас Адильбекович магистр информационных систем, директор ДИТ, университет Кайнар SUID and SGID attributes as the basis for management of UNIX-like operating systems Инновационные технологии являются одним из важнейших факторов, влияющих на успешное формирование общества нашего века, образа жизни людей, их образования […]